13.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 49/14


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2020/C 49/13)

Image 1

Luxemburgin liikkeeseen laskeman kahden euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa: Luxemburg

Aihe: Prinssi Henrin syntymän 200-vuotisjuhla

Kuvaus ulkoasusta: Kolikon oikealla puolella on suurherttua Henrin kuva ja vasemmalla puolella prinssi Henrin kuva. Kuva-aiheen alapuolella on liikkeeseenlaskun toteuttavan maan nimi ”LUXEMBOURG” ja oikeassa reunassa liikkeeseenlaskuvuosi ”2020”. Kolikon vasempaan reunaan on kaiverrettu kaarevaan muotoon sanat ”Prince Henri d’Orange-Nassau” ja prinssi Henrin kuvan alapuolelle vuosiluvut ”1820–1879”.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden arvioitu määrä: 500 000

Liikkeeseenlaskun päivämäärä: Tammikuu 2020


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).