16.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 167/9


Uusi EU-palkinto palkitsee kouluja EU-aiheisesta opetuksesta

(2019/C 167/05)

Euroopan unioni perustaa uuden palkinnon niiden opettajien ja koulujen palkitsemiseksi, jotka kehittävät kouluissa Euroopan unionista annettavaa opetusta.

Uuden palkinnon nimi on ”Jan Amos Comenius -palkinto laadukkaasta EU-aiheisesta opetuksesta”.

Palkintoa voivat hakea Euroopan unionin alueella sijaitsevat keskiasteen koulut.

Palkinto myönnetään niille opettajille ja kouluille, jotka antavat oppilailleen innostavaa opetusta EU-aiheista. Se antaa EU-laajuista tunnustusta ja näkyvyyttä merkitykselliselle työlle ja korostaa, miten tärkeää on opettaa EU-asioita ja toisaalta oppia niistä jo nuorena. Se esittelee innostavia opetusmenetelmiä, jotka kannustavat oppilaita osallistumaan aktiivisesti oppimiseen EU-aiheista, ja auttaa levittämään näitä käytäntöjä.

Vuoden 2019 hakuilmoitus on tarkoitus julkaista syyskuussa 2019.

Euroopan komissio laatii ja julkaisee kilpailun säännöt. Niissä vahvistetaan yksityiskohtaiset osallistumisedellytykset, määräajat, palkitsemisperusteet, palkintojen lukumäärä ja summa sekä käytännöt palkintosumman maksamiseksi voittajille.

Palkinto perustetaan Euroopan parlamentin aloitteesta ja sen täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto.