1.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 39/20


Ehdotuspyyntö

Uudet ajattelutavat, jotka muuttavat maailmaa: EIP-instituutin Sosiaaliset innovaatiot -ideakilpailu 2019

(2019/C 39/13)

EIP-instituutti järjestää kahdeksannen Sosiaaliset innovaatiot -ideakilpailunsa

Social Innovation Tournament (SIT) -ideakilpailu edistää innovatiivisia ideoita ja palkitsee uusia ratkaisutapoja, joiden kautta voidaan saada aikaan yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Ideoitavat hankkeet voivat liittyä moniin eri osa-alueisiin koulutuksesta ja terveydenhuollosta työllisyyden parantamiseen sekä uusiin menetelmiin, järjestelmiin ja prosesseihin. Kaikki hankkeet kilpailevat kahdesta palkinnosta yleisessä kategoriassa, minkä lisäksi kestäviin kulutus- ja tuotantotapoihin (myös kiertotalouteen) liittyvät hankkeet kilpailevat kahdesta palkinnosta erityiskategoriassa. Kummankin kategorian voittajaehdotus saa palkintona 50 000 euroa ja toiseksi tullut ehdotus 20 000 euroa.

Seuraa meitä Facebookissa: www.facebook.com/EibInstitute

Lisätietoja kilpailusta ja tarkemmat ohjeet innovatiivisen ehdotuksen tekemiseen löytyvät osoitteesta: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/