16.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 14/5


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2018/C 14/05)

Image

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa : Andorra

Aihe : Andorran perustuslain 25. juhlavuosi

Kuvaus ulkoasusta : Kolikon kuva-aiheena on Andorran perustuslain muistomerkki, joka sijaitsee Andorran parlamentin (Consell General) edessä olevalla aukiolla. Muistomerkissä on miehen ja naisen siluetit, ja se kuvastaa Andorran kansalaisten 14.3.1993 järjestetyssä kansanäänestyksessä ilmaisemaa tahtoa tehdä maasta perustuslaillinen valtio. Andorran perustuslain 1 artiklan mukaan maa on demokraattinen hyvinvointivaltio. Muistomerkin oikealla puolella on Andorran kartta, johon on kirjoitettu Andorran ruhtinaskunnan motto ”VIRTVS VNITA FORTIOR” (yhdistynyt voima on vahvempi). Kuvaa ympäröi teksti ”25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018” (perustuslain 25. juhlavuosi 1993–2018) ja maan nimi ”ANDORRA”.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä :

Liikkeeseenlaskun päivämäärä : Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).