8.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/8


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2017/C 111/08)

Image

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa : Italia

Aihe : 400 vuotta Venetsiassa sijaitsevan Pyhän Markuksen tuomiokirkon valmistumisesta

Kuvaus ulkoasusta : Kuva-aiheena on Venetsiassa sijaitsevan Pyhän Markuksen tuomiokirkon julkisivu. Kuvan alapuolella olevat vuosiluvut 1617 ja 2017 viittaavat kirkon valmistumisen ja kolikon liikkeeseenlaskun ajankohtiin, ja niiden välissä on Italian tasavallan ”RI”-monogrammi. Vuosilukujen alapuolella ovat sanat ”SAN MARCO”. Oikealla puolella ovat ulkoasun suunnittelijan Luciana De Simonin nimikirjaimet ”LDS”. Kolikon yläosassa on teksti ”VENEZIA” ja Rooman rahapajan tunnus ”R”.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä : 1,5 miljoonaa kolikkoa

Liikkeeseenlaskun ajankohta : tammikuu 2017


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).