19.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 428/7


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2015/C 428/04)

Image

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa : Saksa

Aihe : Sachsen (osavaltioiden sarja)

Kuvaus ulkoasusta : Kolikkoa koristaa näkymä Dresdenin kuuluisan Zwingerin palatsin sisäpihalta kruunuportille päin kuvattuna. Sisäosan alareunaan on kaiverrettu ”SACHSEN” ja liikkeeseen laskevan maan tunnus ”D”. Sisäosan yläreunassa oikealla on rahapajan tunnus (joko ”A”, ”D”, ”F”, ”G” tai ”J”) ja kaivertajan nimikirjaimet (”JT” – Jordi Truxa). Yläreunassa vasemmalla on vuosiluku ”2016”.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä : 30 miljoonaa

Liikkeeseenlaskun ajankohta :


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).