14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/7


Kiinnostuksenilmaisupyyntö – kehotus esittää tuotteita, jotka soveltuvat käytettäviksi kaasuöljyn ja petrolin merkitsemisaineena

(2015/C 380/06)

Tällä ilmoituksella tiedotetaan oikaisusta 11. syyskuuta 2015 (EUVL C 299, s. 28) käynnistettyyn kiinnostuksenilmaisupyyntöön, jolla kehotetaan hakijoita esittämään tuotteita, jotka soveltuvat käytettäviksi kaasuöljyn ja petrolin merkitsemisaineena veron määräämiseksi.

Oikaisu ja kiinnostuksenilmaisupyyntö ovat saatavilla verkossa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm