25.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 147/18


Ehdotuspyyntö 2012 – Pelastuspalvelun rahoitusväline – Pelastuspalvelumekanismiin liittyvät harjoitukset

2012/C 147/04

1.

Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto julkaisee ehdotuspyynnön saadakseen ehdotuksia harjoituksista, joille voidaan myöntää rahoitustukea pelastuspalvelun rahoitusvälineen perustamisesta 5. maaliskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/162/EY, Euratom ja yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta (uudelleen laadittu toisinto) 8. marraskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/779/EY, Euratom mukaisesti. Tuki myönnetään avustuksina.

2.

Tiedot ehdotusten aloista, luonteesta ja sisällöstä sekä rahoitusehdot sisältyvät erityiseen hakijoiden oppaaseen (Grant Application Guide), joka sisältää myös yksityiskohtaiset ohjeet ehdotusten jättämisestä. Hakijoiden opas ja hakulomakkeet ovat saatavissa Europa-verkkosivustolta osoitteessa:

http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm

3.

Ehdotukset on toimitettava komissiolle hakijoiden oppaassa mainittuun osoitteeseen viimeistään 16. heinäkuuta 2012. Ne on toimitettava postitse tai lähettipalvelun välityksellä viimeistään 16. heinäkuuta 2012 (lähetyspäiväksi katsotaan postileiman tai vastaanottotodistuksen päivämäärä). Ehdotukset voidaan myös toimittaa henkilökohtaisesti hakijoiden oppaassa mainittuun osoitteeseen 16. heinäkuuta 2012 kello 17.00 mennessä (osoituksena toimituspäivästä pidetään asiasta vastaavan virkamiehen päiväämää ja allekirjoittamaa vastaanottotodistusta).

Faksilla, sähköpostilla, epätäydellisenä tai useissa osissa toimitettuja ehdotuksia ei hyväksytä.

4.

Ehdotukset käsitellään seuraavasti:

komissio vastaanottaa ja kirjaa ehdotuksen ja antaa siitä vastaanottotodistuksen,

komissio arvioi ehdotukset,

asiasta tehdään päätös ja tuloksesta ilmoitetaan hakijoille.

Valinta tapahtuu hakijoiden oppaassa vahvistetuin perustein ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Jos komissio hyväksyy ehdotuksen, komissio ja ehdotuksen tekijä tekevät avustussopimuksen.

Koko menettely on täysin luottamuksellinen.