22.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 16/24


SESAR yhteisyritys

(2009/C 16/09)

SESAR yhteisyritys (neuvoston asetukset (EY) N:o 219/2007 ja (EY) N:o 1361/2008) on käynnistänyt jäsenten ottamisprosessinsa viimeisen vaiheen. Viidentoista valitun ehdokasjäsenen on jätettävä lopulliset tarjouksensa 16. helmikuuta 2009 mennessä. Lisätietoja SESAR yhteisyrityksestä, sen toiminnasta ja mahdollisista osallistumistavoista on saatavissa sen kotisivuilta: www.sesarju.eu