9.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/11


Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman ”Valmiudet” -työohjelmaan liittyvä ehdotuspyyntö

(2008/C 314/05)

Euroopan komissio ilmoittaa Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) ”Valmiudet” -työohjelmaan liittyvästä ehdotuspyynnöstä.

Ehdotuspyyntö koskee jäljempänä mainittua erityisohjelmaa.

”Valmiudet” -erityisohjelma:

Osa

:

Tutkimusinfrastruktuurit

Ehdotuspyynnön tunnus

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Ehdotuspyyntö liittyy 26. elokuuta 2008 tehdyllä komission päätöksellä K(2008) 4566 hyväksyttyyn työohjelmaan.

Tietoa ehdotuspyynnön määrärahoista, määräajoista ja säännöistä sekä työohjelman ja opastusta ehdotusten jättämiseen saa CORDIS-tietopalvelun verkkosivulta osoitteesta: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/