7.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 155/45


Virkamiestuomioistuimen määräys 25.5.2007 — Antas v. neuvosto

(Asia F-92/06) (1)

(2007/C 155/84)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.


(1)  EUVL C 237, 30.9.2006, s. 21.