18.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 116/26


Ehdotuspyyntö SUB 01-2005

(2005/C 116/11)

Komissio aikoo myöntää 250 000 EUR (alustava ohjeellinen kokonaismäärä) arvosta tukia sellaisten konferenssien järjestämiseen, joissa edistetään energia- ja liikennepolitiikkaa ja erityisesti vuoden 2005 työohjelmassa vahvistettuja ensisijaisia tavoitteita.

Vuotta 2005 koskevat erityisteemat ovat:

Matkustajien oikeudet ja suojelu eri liikennemuodoissa sekä energian käyttäjien oikeudet ja suojelu

Energian kysynnän hallinta liikenteen ja energian alalla, erityisesti energiatehokkuus

Euroopan laajuiset liikenneverkot ja infrastruktuurin käytön hinnoittelu

Yleiseurooppalaiset liikenne- ja energiaverkot Euroopan unionin ja sen uusien naapurimaiden välillä

Turvallisuus ja toimitusvarmuus energian ja liikenteen alalla

Energia- ja liikennemarkkinoiden kehitys (suuntaukset, kilpailu, rajoitukset, taloudelliset näkökohdat)

Uusiutuvan energian edistäminen

Tekniset innovaatiot liikenteen ja energian alalla

Ydinalan haasteet tulevina vuosina (turvallisuus, jätteiden hallinta, purkaminen, tutkimus jne.)

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat tiedot ovat saatavilla liikenteen ja energian pääosaston Internet-sivuilta osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/calls/proposal_fi.htm