7.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 424/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Braşov (Romania) on esittänyt 27.7.2022 – KL ja PO v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

(Asia C-508/22)

(2022/C 424/33)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Braşov

Pääasian asianosaiset

Kantajat: KL ja PO

Vastaaja: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko Euroopan unionin oikeutta (SEUT 110 artiklaa) tulkita siten, että unionin oikeudessa kielletyn veron määrä sisältyy ajoneuvon arvoon ja se voidaan siirtää yhdessä ajoneuvoa koskevan omistusoikeuden kanssa ostajina oleville kolmansille?

2)

Onko SEUT 110 artiklan tulkittava olevan esteenä OUG:n nro 52/2017 1 §:n kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan unionin oikeudessa kielletty vero voidaan palauttaa vain verovelvolliselle, joka on maksanut sen, eikä ajoneuvon, josta vero on maksettu, myöhemmille ostajille, jos veroa ei ole palautettu sille, joka sen oli maksanut?