10.1.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 11/33


Kanne 2.11.2021 – Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa v. EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ)

(Asia T-703/21)

(2022/C 11/46)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. (Zielona Góra, Puola) (edustaja: asianajaja T. Grucelski)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna (Zielona Góra)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-sanamerkki FALUBAZ – EU-tavaramerkki nro 14 535 835

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 24.8.2021 asiassa R 1681/2020-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaisuudessaan

velvoittaa hävinneen osapuolen korvaamaan unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja kantajalle EUIPO:n valituslautakunnan menettelyssä aiheutuneet välttämättömät kulut

velvoittaa mahdolliset väliintulijoina olevat muut osapuolet valituslautakunnassa vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kanneperusteet

Vapaan todistusharkinnan periaatteen loukkaaminen, joka liittyy todisteiden mielivaltaiseen arviointiin.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkominen.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).