2.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 310/23


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.6.2021 – Chanel v. EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(Asia T-196/20) (1)

(EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti - Sanamerkki INCOCO - Aiemmat kansalliset sanamerkit COCO - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta])

(2021/C 310/29)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Chanel (Neuilly- sur- Seine, Ranska) (edustaja: asianajaja J. Passa)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (asiamiehet: S. Pétrequin, J. Crespo Carrillo ja V. Ruzek)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat I. Temiño Ceniceros, J. Oria Sousa Montes ja P. Revuelta Martos)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 16.1.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 194/2019–1), joka koskee osapuolten Chanel ja Innovative Cosmetic Concepts välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 16.1.2020 tekemä päätös (asia R 194/2019–1) kumotaan.

2)

EUIPO ja Innovative Cosmetic Concepts LLC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 201, 15.6.2020.