20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/42


Kanne 28.3.2019 — Puma v. EUIPO (SOFTFOAM)

(asia T-182/19)

(2019/C 172/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Puma SE (Herzogenaurach, Saksa) (edustaja: asianajaja M. Schunke)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SOFTFOAM — Rekisteröintihakemus nro 17 363 318

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 8.1.2019 asiassa R 1399/2018-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu.