16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/33


Kanne 20.2.2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (MULTIFIT)

(Asia T-98/18)

(2018/C 134/48)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Saksa) (edustajat: asianajajat N. Weber ja L. Thiel)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin MULTIFIT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 15 996 291

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 15.11.2017 asiassa R 846/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/2001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.