13.1.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 10/31


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.11.2019 – Bruno v. komissio

(asia T-241/18) (1)

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Eläkejärjestelmää koskevat yksityiskohtaiset säännöt - Eroraha - Kansalliseen tai yksityiseen eläkejärjestelmään tehtävissä aloittamisen jälkeen suoritetut maksut - Kansallisessa järjestelmässä aiemmin saavutetut eläkeoikeudet - Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 1 kohta ja 12 artiklan 2 kohta - Lainvastaisuusväite - Yhdenvertainen kohtelu)

(2020/C 10/41)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Bruno (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia) (edustaja: asianajaja N. de Montigny)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Mongin ja R. Striani)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Euroopan parlamentti (asiamiehet: C. Gonzalez Argüelles, T. Lazian ja J. Van Pottelberge) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja R. Meyer)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 perusteella esitetty vaatimus, joka koskee ”Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston” (PMO) 4.7.2017 tekemän sen päätöksen kumoamista, jolla hylättiin kantajan vaatimus siitä, että hänelle maksetaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 12 artiklan 2 kohdassa säädetty eroraha ja toissijaisesti sitä seurannut 18.1.2018 päivätty päätös, jolla kantajan mainitusta päätöksestä tekemä valitus hylättiin.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Luigi Bruno velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 231, 2.7.2018.