201807060041993992018/C 259/372932018CJC25920180723FI01FIINFO_JUDICIAL20180426262722

Asia C-293/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 26.4.2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia v. Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela ja Confederación Intersindical Gallega


C2592018FI2620120180426FI0037262272

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 26.4.2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia v. Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela ja Confederación Intersindical Gallega

(Asia C-293/18)

2018/C 259/37Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Vastaajat: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela ja Confederación Intersindical Gallega

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tieteestä, teknologiasta ja innovaatiosta 1.6.2011 annetun lain 14/20[1]1 20 §:n mukaisesti palvelukseen otettujen työntekijöiden katsottava kuuluvan Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemän määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen, joka johti 28.6.1999 annettuun neuvoston direktiiviin 1999/70/EY, ( 1 ) soveltamisalaan?

2)

Onko työsopimusten päättymisestä maksettava korvaus puitesopimuksen 4 lausekkeessa tarkoitettu työehto?

3)

Jos kysymyksiin vastataan myöntävästi: Onko tieteestä, teknologiasta ja innovaatiosta 1.6.2001 annetun lain 14/20[1]1 mukaisesti palvelukseen otettujen työntekijöiden työsopimuksen päättyminen rinnastettavissa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten päättymiseen työntekijöiden asemasta annetun lain 52 §:ssä tarkoitettujen objektiivisten syiden perusteella?

4)

Jos kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko eroille jokin lainsäädännöllinen peruste?


( 1 ) Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).