201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716FI01FIINFO_JUDICIAL20180417101122

Asia C-267/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bucureşti (Romania) on esittänyt 17.4.2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA v. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018FI1020120180417FI0015102112

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Bucureşti (Romania) on esittänyt 17.4.2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA v. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Asia C-267/18)

2018/C 249/15Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Bucureşti

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Vastapuoli: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU ( 1 ) 57 artiklan 4 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että hankintasopimuksen purkaminen sen vuoksi, että osa työstä on teetetty alihankintana ilman hankintaviranomaisen lupaa, on sellainen merkittävä tai toistuva puute aiemman hankintasopimuksen keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa, joka johtaa talouden toimijan poissulkemiseen hankintamenettelystä?


( 1 ) EUVL 2014, L 94, s. 65.