201806010261917492018/C 211/182052018CJC21120180618FI01FIINFO_JUDICIAL20180320151511

Asia C-205/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Pitești (Romania) on esittänyt 20.3.2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv ja Raluca-Marinela Traşcă v. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea


C2112018FI1510120180320FI0018151151

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Pitești (Romania) on esittänyt 20.3.2018 – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv ja Raluca-Marinela Traşcă v. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Asia C-205/18)

2018/C 211/18Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Pitești

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv ja Raluca-Marinela Traşcă

Vastaaja: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 114 artiklan 3 kohtaa, SEUT 151 artiklaa ja SEUT 153 artiklaa sekä puitedirektiivin 89/391/ETY ( 1 ) ja sitä seuranneiden erityisdirektiivien säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että jäsenvaltio ottaa käyttöön määräaikoja ja menettelyjä, joilla evätään oikeus saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi asia, joka koskee työpaikkojen luokittelemista työoloiltaan erityisiksi, sillä seurauksella, että vastikään palvelukseen otetuille työntekijöille ei tunnusteta edellä mainittujen edellytysten täyttymisen toteamiseen perustuvia oikeuksia turvallisuuteen ja terveyteen työssä kansallisen lainsäädännön mukaisesti?


( 1 ) Toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12.6.1989 annettu neuvoston direktiivi 89/391/ETY (EYVL 1989, L 183, s. 1).