22.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/59


Kanne 27.11.2017 – Café del Mar ym. v. EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

(Asia T-772/17)

(2018/C 022/79)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantajat: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Espanja), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) ja Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (edustajat: asianajajat F. Miazzetto ja J. L. Gracia Albero)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”Café del Mar” – EU-tavaramerkki nro 2 090 520

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 4.9.2017 asiassa R 1540/2015-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

julistaa mitättömäksi EU-kuviomerkin nro 2 090 520, joka sisältää sanaosan ”Café del Mar”

velvoittaa vastaajan korvaamaan tästä kanteesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ja velvoittaa tavaramerkin, jonka mitättömyyttä on vaadittu, haltijan korvaamaan menettelystä EUIPO:n mitättömyysosastossa ja valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 2017/1001 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on rikottu.