22.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/53


Kanne 17.11.2017 – Perfect Bar v. EUIPO (PERFECT BAR)

(Asia T-758/17)

(2018/C 022/70)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Perfect Bar LLC (San Diego, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat F. Miazzetto ja J. Gracia Albero)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”PERFECT BAR” – Rekisteröintihakemus nro 15 374 085

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 5.9.2017 asiassa R 2439/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hyväksyy haetun tavaramerkin rekisteröinnin eli EU-tavaramerkkihakemuksen nro 015374085 ”PERFECT BAR”

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ja menettelystä EUIPO:ssa aiheutuneet kulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen.