10.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/43


Kanne 6.2.2017 – Steiniger v. EUIPO – ista Deutschland

(IST)

(Asia T-80/17)

(2017/C 112/59)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Ingo Steiniger (Nümbrecht, Saksa) (edustaja: asianajaja K. Schulze Horn)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: ista Deutschland GmbH (Essen, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan IST – Rekisteröintihakemus nro 10 673 812

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 1.12.2016 asiassa R 2242/2015-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja EUIPO:n väiteosaston 24.9.2015 tekemän päätöksen

muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että väite hylätään kokonaisuudessaan

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut valitusmenettelyssä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklaa on rikottu.

Asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 6 kohtaa on rikottu.