3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/59


Kanne 3.2.2017–Schmidt v. EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Asia T-72/17)

(2017/C 104/83)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Gabriele Schmid (Halbenrain, Itävalta) (edustaja: asianajaja B. Kuchar)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Itävalta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Tavaramerkin Steirisches Kürbiskernöl Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kansainvälinen rekisteröinti nro 900 100

EUIPO:ssa käyty menettely: Menettämismenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 7.12.2016 asiassa R 1768/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

muuttaa riidanalaista päätöstä ja julistaa tavaramerkin nro IR 900 100 menetetyksi EU:n kannalta kaikkien tavaroiden osalta

toissijaisesti

kumoaa riidanalaisen päätöksen sillä perusteella, että asiassa on jätetty esittämättä todiste siitä, että IR nro 900 100:taa on käytetty tavaramerkkinä, ja palauttaa menettelyn EUIPO:n käsiteltäväksi

joka tapauksessa velvoittaa tavaramerkin haltijan korvaamaan kantajalle EUIPO:ssa ja tässä oikeudenkäynnissä aiheutuneet ja aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan rikkominen