17.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 231/54


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.5.2017 – King.com v. EUIPO – TeamLava (näyttöruudun näkymä ja kuvakkeet)

(Asia T-95/17) (1)

(2017/C 231/71)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 112, 10.4.2017.