23.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 142/49


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.3.2018 – Recordati Orphan Drugs v. EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(Asia T-103/17) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin NORMOSANG rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aiempi kansallinen sanamerkki NORMON - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) - Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 20 säännön 1 kohta (joista on tullut delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 8 artiklan 1 ja 7 kohta)))

(2018/C 142/65)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Ranska) (edustaja: asianajaja J. Quirin)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: A. Lukošiūtė)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Espanja) (edustaja: asianajaja I. Gonzalez-Mogena Gonzalez)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 22.11.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 831/2016-5), joka koskee Laboratorios Normonin ja Recordati Orphan Drugsin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Recordati Orphan Drugs velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 121, 18.4.2017.