13.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 382/26


Valitus, jonka Slavcho Asenov Todorov on tehnyt 12.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-839/16, Todorov v. Euroopan unionin tuomioistuin, 14.3.2017 antamasta määräyksestä

(Asia C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Valittaja: Slavcho Asenov Todorov (edustaja: K. Mladenova, advokat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin tuomioistuin

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on 7.9.2017 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.