29.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 168/22


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Pitești (Romania) on esittänyt 27.2.2017 – SC Cali Esprou SRL v. Administrația Fondului pentru Mediu

(Asia C-104/17)

(2017/C 168/29)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Pitești

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SC Cali Esprou SRL

Vastapuoli: Administrația Fondului pentru Mediu

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko pakkauksista ja pakkausjätteistä 20.12.1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY (1) 15 artiklaa tulkita siten, että se estää Euroopan unionin jäsenvaltiota hyväksymästä lainsäädäntöä, jonka mukaan taloudellisen toimijan, joka saattaa pakattuja tavaroita ja pakkauksia kansallisille markkinoille muttei millään tavalla vaikuta tavaroihin tai pakkauksiin vaan luovuttaa ne samassa muodossa taloudelliselle toimijalle, joka puolestaan luovuttaa ne kuluttajalle, on maksettava maksu, joka määräytyy kilogrammaa (kg) kohti erotuksesta, joka saadaan vähentämällä pakkausjätteen määrästä, joka vastaa vähimmäistavoitteita, jotka koskevat hyödyntämistä tai polttamista polttolaitoksissa energian tuottamiseksi tai hyödyntämistä kierrättämällä, pakkausjätteen määrä, joka on tosiasiallisesti hyödynnetty tai poltettu polttolaitoksissa energian tuottamiseksi ja hyödynnetty kierrättämällä?


(1)  EYVL 1994, L 365, s. 10.