20.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/24


Unionin tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräys 13.2.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d'État — Ranska) — Japan Tobacco International SA ja Japan Tobacco International France SAS v. Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics ja Ministre des Solidarités et de la Santé

(asia C-596/17) (1)

(2019/C 172/29)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Unionin tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 437, 18.12.2017.