23.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 142/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 1.3.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Înalta Curte de Casație și Justiție – Romania) – SC Petrotel-Lukoil SA ja Maria Magdalena Georgescu v. Ministerul Economiei, Ministerul Energiei ja Ministerul Finanțelor Publice

(Asia C-76/17) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Tulleja vaikutukseltaan vastaava maksu - SEUT 30 artikla - Sisäinen maksu - SEUT 110 artikla - Maasta vietäviin öljytuotteisiin sovellettava maksu - Se, ettei maksua vyörytetä kuluttajalle - Se, että verovelvollinen vastaa maksun aiheuttamasta rasituksesta - Verovelvollisen maksamien summien palauttaminen))

(2018/C 142/18)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casație și Justiție

Pääasian asianosaiset

Valittajat: SC Petrotel-Lukoil SA ja Maria Magdalena Georgescu

Vastapuolet: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei ja Ministerul Finanțelor Publice

Tuomiolauselma

Unionin oikeutta, erityisesti SEUT 30 artiklaa, on tulkittava siten, että verovelvollisen, joka on tosiasiallisesti vastannut mainitun artiklan vastaisen tullia vaikutukseltaan vastaavan maksun aiheuttamasta rasituksesta, on voitava saada palautus tällaisina maksuina maksamistaan summista siinäkin tilanteessa, että kyseisen maksun maksumekanismi on suunniteltu kansallisessa lainsäädännössä siten, että maksu vyörytetään kuluttajalle.


(1)  EUVL C 151, 15.5.2017.