23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/46


Kanne 15.11.2016 – Glaxo Group v. EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Asia T-803/16)

(2017/C 022/62)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset ja muu osapuoli

Kantaja: Glaxo Group Ltd (Brentford, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: Barrister S. Baran, Barrister S. Wickenden, Solicitor R. Jacob ja Solicitor E. Morris)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Puola)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Vaaleanruskea/kahvinvärinen ja valkoinen EU-kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”SALMEX” – EU-tavaramerkki nro 9 849 191

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 31.8.2016 asiassa R 2108/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n ja muun osapuolen vastaamaan omista kuluistaan ja korvaamaan kantajalle väite- ja valitusmenettelyn kussakin vaiheessa aiheutuneet kulut sekä tästä menettelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Valituslautakunta teki asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisen päätöksen tehdessään oikeudellisen virheen ensinnäkin siltä osin kuin se katsoi virheellisesti, että se, miten kantaja tosiasiallisesti käytti ranskalaista tavaramerkkiä, ei ollut muodoltaan hyväksyttävää käyttöä asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan kannalta, ja toiseksi siltä osin kuin se katsoi virheellisesti, että siinä, miten kantaja tosiasiallisesti käytti ranskalaista tavaramerkkiä, ei ollut kyse ranskalaisen tavaramerkin käytöstä tavaroiden ”inhalaattorit” osalta.