7.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 410/21


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.9.2016 – Sartour v. parlamentti

(Asia T-78/16) (1)

((Julkiset palveluhankinnat - Ravitsemuspalveluja koskeva hankintasopimus parlamentin käytössä olevassa rakennuksessa - Yhden tarjoajan tarjouksen hylkääminen ja hankintasopimuksen tekeminen toisen tarjoajan kanssa - Tarjouskilpailun peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2016/C 410/29)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Sartour (Beveren, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Cherchi)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: Z. Nagy ja S. Toliušis)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan kumoamaan yhtäältä 18.12.2015 annettu Euroopan parlamentin päätös, jolla hylättiin kantajan tarjous tarjouskilpailumenettelyssä 06B40/2015/M0, joka koski Välimeren maiden ruokaa koskevaa käyttöoikeussopimusta Brysselissä sijaitsevassa Euroopan parlamentin käytössä olevassa Altiero Spinelli -rakennuksessa, ja toisaalta ”päätös”, jolla parlamentti päätti valita hankintasopimuksen sopimuspuoleksi toisen tarjoajan

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Euroopan parlamentti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 118, 4.4.2016.