23.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 142/46


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.2.2018 – Paulini v. EKP

(Asia T-764/16) (1)

((Henkilöstö - EKP:n henkilöstö - Palkkaus - Vuosittainen palkan- ja bonuksen tarkistuskierros - Suuntaviivojen laillisuus - Laskentamenetelmä - Sairauslomien huomioon ottaminen - Henkilöstön edustajan tehtävien hoitamisen huomioon ottaminen - Syrjimättömyyden periaate))

(2018/C 142/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Jörn Paulini (Frankfurt am Main) (edustajat: aluksi asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche, sitten asianajajat L. Levi ja A. Tymen, ja lopuksi L. Levi)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: F. von Lindeiner ja D. Camilleri Podestà, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan perustuva vaatimus, joka koskee yhtäältä kantajalle 15.12.2015 ilmoitetun sellaisen EKP:n päätöksen kumoamista, jota on muutettu 10.2.2016 ja joka koskee palkan- ja bonuksen vuosittaista tarkistusta vuodelta 2015, ja toisaalta korvausta vahingosta, joka kantajalle on väitetysti aiheutunut kyseisestä päätöksestä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Jörn Paulini vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 14, 16.1.2017.