201805250731897212018/C 200/467632016TC20020180611FI01FIINFO_JUDICIAL20180412363722

Asia T-763/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2018 – PY v. EUCAP Sahel Niger (Välityslauseke — Euroopan unionin kansainvälisten operaatioiden henkilöstö — Työsopimusriidat — Sisäiset tutkintamenettelyt — Uhrien suojelu tilanteessa, jossa ilmoitetaan työpaikkahäirinnästä — Sopimussuhteeseen perustuva vastuu)


C2002018FI3620120180412FI0046362372

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.4.2018 – PY v. EUCAP Sahel Niger

(Asia T-763/16) ( 1 )

”(Välityslauseke — Euroopan unionin kansainvälisten operaatioiden henkilöstö — Työsopimusriidat — Sisäiset tutkintamenettelyt — Uhrien suojelu tilanteessa, jossa ilmoitetaan työpaikkahäirinnästä — Sopimussuhteeseen perustuva vastuu)”

2018/C 200/46Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: PY (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Tymen)

Vastaaja: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger) (edustajat: asianajajat E. Raoult ja M. Vicente Hernandez)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 272 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan velvoittamaan EUCAP Sahel Niger korvaamaan kantajalle vahingot, joita hänelle aiheutui EUCAP Sahel Nigerin tekemästä sopimusrikkomuksesta

Tuomiolauselma

1)

EUCAP Sahel Niger velvoitetaan maksamaan PY:lle 10000 euroa.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

EUCAP Sahel Niger velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kolme neljäsosaa PY:lle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.


( 1 ) EUVL C 6, 9.1.2017.