22.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/35


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2017 – FTI Touristik v. EUIPO – Prantner ja Giersch (Fl)

(Asia T-475/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin FI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki fly.de - Suhteellinen hylkäämisperuste - Sekaannusvaara - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta]))

(2018/C 022/48)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: FTI Touristik GmbH (München, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Parr)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiemies: D. Walicka)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Harald Prantner (Hampuri, Saksa) ja Daniel Giersch (Monaco, Monaco) (edustajat: asianajajat S. Eble ja Y.-A. Wolff)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 16.6.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 480/2015–5), joka koskee FTI Touristikin sekä Prantnerin ja Gierschin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

FTI Touristik GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 383, 17.10.2016.