25.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/70


Kanne 12.11.2015 – JT International v. SMHV – Habanos (PUSH)

(Asia T-633/15)

(2016/C 027/88)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: JT International SA (Geneve, Sveitsi) (edustajat: barrister S. Malynicz, solicitor K. Gilbert ja solicitor M. Gilbert)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Corporación Habanos, SA (Havanna, Kuuba)

Menettely SMHV:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Sanaosan PUSH sisältävä yhteisön tavaramerkki – Rekisteröintihakemus nro 11 639 903

SMHV:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n viidennen valituslautakunnan 10.8.2015 asiassa R 3046/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan omat ja kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.