7.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 294/77


Kanne 25.6.2015 – Windrush Aka v. SMHV – Dammers (The Specials)

(Asia T-336/15)

(2015/C 294/92)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Windrush Aka LLP (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: barrister S. Malynicz ja solicitor S. Britton)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Jerry Dammers (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely SMHV:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Yhteisön sanamerkki The Specials – Yhteisön tavaramerkki nro 3 725 082

SMHV:ssa käyty menettely: Menettämismenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 18.3.2015 asiassa R 1412/2014-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n vastamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 ja 2 kohtaa on rikottu.