15.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 59/18


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.12.2015 – Cofely Solelec ym. v. parlamentti

(Asia T-224/15) (1)

((Kumoamiskanne - Julkiset rakennusurakat - Tarjouspyyntömenettely - Tarjoajan tarjouksen hylkääminen - Valituksenalaisen päätöksen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2016/C 059/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxemburg) ja Cofely Fabricom (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat V. Elvinger ja S. Marx, sitten S. Marx)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: L. Chrétien ja M. Mraz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Euroopan parlamentin, infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston 27.4.2015 päivätyn päätöksen nro 103299, jolla se hylkäsi tarjouspyynnön viite INLO–D–UPIL–T–14–AO4, joka koskee Luxemburgissa sijaitsevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajennus- ja uudistushanketta, yhteydessä kantajien erän 75 ”Sähköt – vahvavirrat” osalta 29.9.2014 tekemän tarjouksen, ja jolla kyseinen urakka päätettiin antaa toiselle tarjoajalle, kumoamisesta.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Cofely Solelecin, Mannelli & Associés SA:n ja Cofely Fabricomin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 205, 22.6.2015.