19.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 195/21


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2017 – BASF v. EUIPO – Evonik Industries (DINCH)

(Asia T-721/15) (1)

((EU-tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki DINCH - Ehdottomat hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta))

(2017/C 195/29)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: BASF SE (Ludwigshafen, Saksa) (edustajat: asianajajat A. Schulz ja C. Onken)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: R. Pethke ja M. Fischer)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Evonik Industries AG (Essen, Saksa) (edustaja: asianajaja A. Schabenberger)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.9.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 2080/2014-1), joka koskee Evonik Industries AG:n ja BASF SE:n välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

BASF SE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 68, 22.2.2016.