23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/29


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.12.2016 – Tuum v. EUIPO – Thun (TUUM)

(Asia T-635/15) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus kuviomerkin TUUM rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aiempi kansallinen kuviomerkki THUN - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 022/39)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Tuum Srl (San Giustino, Italia) (edustaja: asianajaja B. Saguatti)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: L. Rampini)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Thun SpA (Bolzano, Italia) (edustajat: asianajajat L. Sergi ja G. Muscas)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 3.9.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 2624/2014-1), joka koskee Thunin ja Tuumin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 3.9.2015 tekemä päätös (asia R 2624/2014-1) kumotaan.

2)

Väite hylätään.

3)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja EUIPO:n valituslautakunnassa Tuum Srl:lle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

4)

Thun SpA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja EUIPO:n valituslautakunnassa Tuum Srl:lle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 16, 18.1.2016.