18.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 437/26


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2017 – Frame v. EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Asia T-627/15) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin BIANCALUNA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aiempi kansallinen kuviomerkki bianca - Menettelyn tehokkuus - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Tuotteiden samanlaisuus - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 437/30)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (edustajat: asianajajat E. Montelione, M. Borghese ja R. Giordano)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Bonne)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Lange)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 7.8.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 2952/2014-5), joka koskee osapuolten Bianca-Moden ja Frame välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Frame Srl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 68, 22.2.2016.