23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/29


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2016 – Chic Investments v. EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Asia T-617/15) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus kuviomerkin eSMOKING WORLD rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdottomat hylkäysperusteet - Kuvailevuus - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta - Perusteluvelvollisuus))

(2017/C 022/38)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Puola) (edustaja: asianajaja K. Jarosiński)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: D. Walicka)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 25.6.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 3227/2014-5), joka koskee hakemusta kuviomerkin eSMOKING WORLD rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Chic Investments sp. z o.o. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 16, 18.1.2016.