23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/26


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.12.2016 – Z v. unionin tuomioistuin

(Asia T-532/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointikertomus - Virkamiestuomioistuimen puolueettomuus - Ratkaisukokoonpanon jäsenten jääväämistä koskeva vaatimus - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan))

(2017/C 022/33)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Z (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Muu osapuoli: Euroopan unionin tuomioistuin (asiamiehet: aluksi A. Placco, sitten J. Inghelram ja Á. Almendros Manzano)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) 30.6.2015 antamasta tuomiosta Z v. unionin tuomioistuin (F-64/13, EU:H:2015:72), jonka kumoamista vaaditaan

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Z velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 16, 18.1.2016.