14.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 419/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.10.2016 – Foodcare v. EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)

(Asia T-456/15) (1)

((EU-tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - EU-sanamerkki T.G.R. ENERGY DRINK - Vilpillinen mieli - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2016/C 419/55)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Foodcare sp. z o.o. (Zabierzów, Puola) (edustaja: asianajaja A. Matusik)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Palmero Cabezas)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Dariusz Michalczewski (Gdańsk, Puola) (edustajat: asianajajat B. Matusiewicz-Kulig, M. Czerwińska ja M. Marek)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 12.5.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 265/2014-2), joka koskee mitättömyysmenettelyä Dariusz Michalczewskin ja Foodcaren välillä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Foodcare sp. z o.o. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Dariusz Michalczewskin oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 328, 5.10.2015.