23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/24


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2016 – Fiesta Hotels & Resorts v. EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Asia T-217/15) (1)

((EU-tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - EU-kuviomerkki PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Aiempi kansallinen kaupallinen nimi GRAND HOTEL PALLADIUM - Suhteellinen hylkäysperuste - Liike-elämässä käytetty merkki, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta))

(2017/C 022/30)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Fiesta Hotels & Resorts SL (Ibiza, Espanja) (edustaja: asianajaja J. B. Devaureix)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Residencial Palladium SL (Ibiza, Espanja) (edustaja: asianajaja D. Solana Giménez)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 23.2.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 2391/2013-2), joka koskee Residencial Palladium SL:n ja Fiesta Hotels & Resorts SL:n välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Fiesta Hotels & Resorts SL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 205, 22.6.2015.