25.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/78


Kanne 17.11.2015 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-142/15)

(2016/C 027/101)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan esittämän avustuspyynnön hylkäämisestä tehdyn parlamentin päätöksen kumoaminen ja vaatimus vahingonkorvauksen maksamiseksi väitetysti aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Vaatimukset

Kantajan 11.12.2014 esittämän avustuspyynnön hylkäämisestä 11.4.2015 tehty implisiittinen päätös on kumottava

kantajan 24.4.2015 tekemän valituksen hylkäämisestä tehty 20.8.2015 päivätty päätös, joka on vastaanotettu 24.8.2015, on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä vahingonkorvausta, jonka määräksi on kohtuullisesti vahvistettava 50 000 euroa

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.