27.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/17


Kanne 26.8.2014 – Frinsa del Noroeste v. SMHV – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Asia T-638/14)

2014/C 380/23

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Botella Reyna)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brasilia)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

antamaan ratkaisun, jossa evätään yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus nro 1 0 3 29  721 FRISA luokkaan 29 kuuluvia tavaroita ja luokkiin 35 ja 39 kuuluvia palveluja varten.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: vastapuoli valituslautakunnassa

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanaosan ”FRISA” sisältävä kuviomerkki luokkiin 29, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten – yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 1 0 3 29  721

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: kantaja

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: sanaosan ”Frinsa” sisältävä kuviomerkki luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu: väitteen osittainen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: väiteosaston ratkaisun kumoaminen ja väitteen hylkääminen kokonaan

Kanneperusteet:1.7.2014 yhdistetyissä asioissa R 1547/2013-4 ja R 1851/2013-4 antamassaan ratkaisussa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljäs valituslautakunta ei ole tutkinut kantajan argumentteja, koska se on vain ratkaissut asiat identtisesti ja on vain tutkinut menettelyssä esitetyn näytön käytöstä.