6.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/26


Kanne 14.8.2014 – Infocit v. SMHV – DIN (DINKOOL)

(Asia T-621/14)

2014/C 351/33

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (edustaja: asianajaja A. Oliveira)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuoli valituslautakunnassa: DIN – Deutsches Institut für Normung eV (Berliini, Saksa)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 4.6.2014 asiassa R 1312/2013-2 tekemän päätöksen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”DINKOOL” luokkiin 1–3, 5–7, 12, 16, 20 ja 21 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkkihakemus nro 1 0465 946

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Kansainvälinen rekisteröity tavaramerkki nro 2 29  048 ja aikaisempi rekisteröimätön saksalainen merkki ”DIN”

Väiteosaston ratkaisu: Väite hylättiin kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu: Riidanalainen päätös kumottiin ja riidanalainen tavaramerkin rekisteröintihakemus hylättiin kokonaisuudessaan

Kanneperusteet: Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen