24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 194/34


Kanne 30.4.2014 – Mabrouk v. neuvosto

(Asia T-277/14)

2014/C 194/44

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Karthago, Tunisia) (edustajat: asianajajat J. Farthouat, J. Mignard ja N. Boulay sekä solicitor S. Crosby)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että vastaaja on rikkonut SEUT 265 artiklaa, koska se ei ole noudattanut kantajan 17.1.2014 esittämää vaatimusta, jonka neuvosto myöntää vastaanottaneensa, antaa tälle tiedoksi näyttö, jonka perusteella hänen Euroopan unionissa olevat varansa on jäädytetty, ja

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Kantaja väittää, että vastaajalla on lakisääteinen velvollisuus antaa kantajalle tiedoksi näyttö, jonka perusteella se on jäädyttänyt kantajan varat, ja että koska vastaajaa on asianmukaisesti vaadittu esittämään näyttö, sen olisi tullut toimia niin. Vastaaja ei ole kuitenkaan antanut näyttöä tiedoksi eikä kieltäytynyt siitä, joten se on rikkonut SEUT 265 artiklaa.